Användarvillkor

Som Användare av www.reashop.se godkänner du följande:

• www.reashop.se har inget ansvar gentemot säljare eller köpare på sajten, vare sig för varorna som erbjuds eller funktion på sajten.

Till exempel, i händelse av datorhaveri på vår internetleverantör, kan dina annonser och inlagda bilder komma att raderas.


• Som användare av sajten, som köpare och säljare, påtar du dig att på eget ansvar kontrollera riktigheten i beskrivningen av de varor som erbjuds, och såväl säljarens som köparens legitimitet.


• Ser du en annons som du anser är oseriös, använd länken som finns på just den annonsen och Anmäl den för granskning.


• Varukopior eller annan bedräglig annonsering kan komma att polisanmälas.


• Vi förbehåller oss rätten att ta bort annonser, där t.ex. annonsören inte fyller i alla de uppgifter som finns i formuläret.


• IP-numret för annonsörerna lagras och kan komma att lämnas ut vid bedrägligt beteende på sajten, eller till Polisen då anmälan görs.


• Bilderna som läggs in på sajten märks med en stämpel www.reashop.se för att din bild inte skall nyttjas av andra till annan annonsering.


• Annonserna på www.reashop.se får inte länka till sidor utanför sajten.